Nếu mạng không dây của bạn không an toàn, một hacker có thể dễ dàng ngăn chặn dữ liệu bạn gửi và nhận, hoặc truy cập các tập tin lưu trên máy tính của bạn - tất cả từ những tiện nghi của ghế sofa của mình.

Tại sao nó cần thiết để đảm bảo mạng không dây của tôi?

Những ngày này, hầu hết các máy tính được không dây được kích hoạt: họ cho phép bạn kết nối Internet mà không có ...

Continue reading ...