CƠ KHÍ ....: >

 

Tiện phay 1

Posted by on Monday, March 7, 2011

Lập Trình Gia Công Phay Và Tiện Trên Mastercam

 Phần mềm Mastercam là một trong số phần mềm mạnh về gia công , cho phép tự động nhận được chương trình gia công điều khiển chuyển động các máy công cụ CNC, sau khi chúng ta thiết lập bản vẽ của chi tiết máy, chọn phôi, vật liệu, dao cụ và kiểu chạy dao. Trong phần mềm Mastercam có một module đặc biệt, module Project, cho phép chúng ta dễ dàng lập các chương trình CNC gia công các chi tiết có biên dạng phức tạp trên các bề mặt khác nhau.

Sau đây là một VD về gia công phay 2D – BKMetalx:

Ban đầu thiết lập bản vẽ chi tiết dùng thanh công cụ sketcher

Chọn máy vào Machine Type < Mill< Defautl

Kích vào stock setup cài đặt phôi

Cài đặt lượng dư gia công theo các trục X,Y,Z


 

 Bước 1: Phay mặt đầu

Vào toolpaths < face xuất hiện bảng chọn đường chạy dao.

Chọn thông số của dao và chế độ cắt.

Ta được đương chay dao như hình.

Mô phỏng quá trình gia công:


 
 

Bước 2: phay biên dạng ngoài

Tương tự chọn đường dao chạy như hình

Chọn thông số của dao và chế độ cắt 

Chọn chiều sâu cắt và số lát cắt.

MasterCAM dùng các tham số sau để xác định chiều sâu cắt:
Z – depth parameter, Depth cuts, Stock to leave, Multipasses, Compénations, và Lead in/out
Z – depth parameter (tham số chiều sâu cắt)
Tổng chiều sâu phần kim loại cần phải cắt được xác định bằng 2 tham số: Top of stock và Depth. Nó bằng tổng của 2 yếu tố trên
Depth cuts chiều sâu cắt tham số này chỉ ra số lần gia công và gia công tinh để được chiều sâu cắt mong muốn. Nó cho phép chúng ta tác động vào xác định lượng cắt trong mỗi lần gia công, cũng như trong gia công tinh.
Vậy tổng lượng chạy dao theo hướng Z là chiều sâu cắt mong muốn: Clearance
Xác định khoảng cách an toàn cho mỗi lần bắt đầu chạy dao: Retract
Xác định sự hủy bỏ hoạt động của dao sau khi kết thúc gia công: Feed plane
Xác định khoảng cách dao bắt đầu hoạt động: Top of stock
Xác định tọa độ Z của đỉnh phôi: Depth
Xác định chiều sâu gia công

 

 

Ta chọn lượng chạy dao nhanh:

Mô phỏng quá trình gia công:
 Tags: tienphay1 

Categories

Blog Archive

 

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola