CƠ KHÍ ....: >

 

Showing Tag: "tienranh" (Show all posts)

Tiện rãnh

Posted by on Monday, March 7, 2011,

  Kỹ thuật tiện ( Bài Cắt rãnh )

Rãnh thường được tiện ở mặt ngoài chi tiết . Rãnh dùng để thoát dao khi tiện ren, lắp vòng chặn,...
Để cắt rãnh, cắt đứt phôi thường được định vị và kẹp chặt tương tự như tiện trụ ngoài. Mạch cắt nên bố trí gần sát vấu kẹp .

I. DAO TIỆN VÀ CÁCH GÁ LẮP :
1. Dao tiện :


- Dao thường có ba kiểu : dao trái, dao phải, dao có tâm của mũi dao trùng với t...

Continue reading ...
 
 

Categories

Blog Archive

 

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola