Kỹ thuật tiện chi tiết lệch tâm

 

            I. Khái niệm về chi tiết lệch tâm

            Chi tiết lệch tâm là chi tiết có các mặt trụ không đồng trục với nhau. Các chi tiết lệch tâm thường được dùng trong các máy móc có cơ cấu tay quay con trượt, cơ cấu cu lít, cơ cấu 4 khâu bàn lề và các cơ cấu có tay quay, các cơ cấu nêm, kẹp, . . . Chi tiết lệch tâm có thể  có dạng trục, dạng đ...


Continue reading ...