CƠ KHÍ ....: >

 

Showing Tag: "tiencung" (Show all posts)

Tiện cứng

Posted by on Monday, March 7, 2011,

 Cơ bản về tiện cứng

Tiện cứng là quá trình gia công tiện các chi tiết có độ cứng trên 45Rc. Tuy nhiên, có thể thấy trong thực tế các sản phẩm được tiện cứng thường có độ cứng trong phạm vi 58-68Rc. Quá trình tiện cứng cũng giống như quá trình tiện “mềm” thông thường mà chúng ta sử dụng.

Trong tiện cứng, người ta sử dụng dao mảnh cắt CBN, Cermet hoặc Ceramic tuỳ vào yêu cầu gia c...

Continue reading ...
 
 

Categories

Blog Archive

 

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola