Phần 2
 Gia công tinh:

To choose hoàn thành đường chạy dao:
Chọn Chain là đường chạy dao trước đó
Vào tab tool parameters và chỉnh sửa các thông số dao cho đúng yêu cầu.Ở đây chọn loại dao tâm.Insert có chiều dày 4mm,bán kính đỉnh dao 0.8mm
Các thông số và lựa chọn khác làm giống như dao phá thô (lý do cùng loại cán dao tâm,chỉ khác loại Insert) Nhập các thông số cho toolpath là feed rate :0.12,tốc độ trục chính 720 vòng/phút.
The number thông cho tham số khi kết thúc:
Finish stepover :Chiều sâu cắt cho Pass gia công cuối là 0.1mm.
Number of finish stepover :Số Pass gia công tinh (cho bao nhiêu Pass là tùy người lập trình),Ở đây mình nhập là một Pass,vì lượng dư của Pass gia công trước để lại là 0.1mm.
Stock to leave in X :Lượng dư chừa lại sau gia công tinh.Ở đây mình chọn là 0 vì đã là tinh.
Stock to leave in Z :Lượng dư chừa lại cho phương Z là 0.tương tự phương X
Các thông số khác trong hộp thoại có thể giải thích như sau :
Phần Công cụ bồi thường: Bu use tool cắt
Compensation type :Kiểu bù dao có các lựa chọn sau,nhưng mình biết cái nào nói cái ấy,các kiểu khác các bạn tự tìm hiểu .
Kiểu Computer: Bù dao bằng cách phần mềm tự tính tóan và khi xuất chương trình chỉ có tọa độ,không có G40,G41,G42.
Kiểu Control: Bù dao theo hệ điều khiển của máy CNC.Khi xuất chương trình sẽ có G40,G41,G42.
Bồi thường hướng: Hướng bù dao: Ngay: Bu dao must, còn lại: offset dao left.
Roll cutter around corners :Chọn xử lý cạnh chi tiết hoặc không hoặc chạy theo hình dạng.
Corner Break : các kiểu phá bỏ góc cạnh hoặc bo cạnh.
Dẫn vào / ra:
Nhập các thong số cho việc vào dao ra dao.Thông thường mình chọn
Dẫn đầu trong :- 90. Vào dao thẳng góc.
Dẫn ra 90 rut Angle. Dao Thắng.
Plunge Parameter :Chế độ cho phép hoặc không cho phép gia công rãnh nếu có trên chi tiết.Lựa chọn này thích hợp với trường hợp khi sử dụng dao này để gia công nhưng không cho phá rãnh vì loại dao đó không thích hợp gia công rãnh,để lại cho bước khác làm.

Z-234874 Z0.000
Nhấn OK để tiếp tục.Mastercam sẽ tự động tính toán cho bạn.

 Nguồn: Linkin – Vinamech.com_