CƠ KHÍ ....: >

 

Lập trình Tiện phần 1

Posted by phamthe Hien on Monday, March 7, 2011
PHẦN 1 
  Bài viết này sẽ giới thiệu cho bạn quy trình thiết kế gia công tiện lập trình bằng MasterCam và đi vào thực tế trên máy tiện CNC HITACHI SYSTEM 3T.

- Dạng sản phẩm: Bánh cán tole sóng tròn.
- Kích thước phôi :156×78 chiều dày chuẩn.
- Gia công bằng 2 loại dao tâm một loại 55 độ(thô) và một loại 35 độ (tinh).

1. Phôi :
Phôi thường dung cho bánh cán tole là thép C45
Kích thước phôi thường được chọn tuỳ thuộc chất lượng,hình dáng phôi.Ở đây phôi có kích thước như sau :
Dày : 78mm (chuẩn)
Đường kính phôi: 156mm
Lỗ: đường kính 70
2. Yêu cầu về độ chính xác.
Dung sai cho phép 0.2mm
3.Tiến hành lập trình gia công trên MasterCam X3:
Khởi động MX và mở file bản vẽ của chi tiết: .dwg

Dùng lệnh Xform translate di chuyển chi tiết về gốc toạ độ gia công.
Mở layer và ẩn các layer không cần dùng để lập trình,mổi đường chạy dao sử dụng một layer duy nhất :

Tạo đường chạy dao(biên dạng chi tiết)
Chọn máy tiện mặc định là Generic

 
Định nghĩa phôi.
Định nghĩa mâm cặp. Để cho an toàn thì chúng ta nên nhập các thong số của mâm cặp như vậy khi MX thực hiện tính toán gia công sẽ phát hiện va chạm với mâm cặp đây là điều nên làm.

Chọn Rough toolpath để tiến hành gia công thô.

Chọn hướng chạy dao kiểu chain

Chọn kiểu dao và chỉnh sửa theo ý muốn

Chọn Insert tương ứng loại cán dao (holder)

Chọn và nhập các thong số holder.

Trong parameter chọn kiểu bù dao compensation là dao tâm,nhập các giá trị về feed rate (0.12),Plunge rate (bước tiến xuống dao thẳng góc) 0.08.,mở nguội coolant (Flood),tốc độ trục chính (spindle speed) 650.Các thong số này có thể nhập lại trong tab Toolpath Parameter,có thể bỏ qua bước này.

Chọn kiểu chạy dao ZigZag,chiều sâu phá thô 1.5 lượng dư chừa lại cho pass semi (bán tinh) là 0.2mm. Trong hộp thoại Senmi finish nhập lượng dư chừa lại cho gia công tinh là 0.1 theo trục X và Z. Kiểu vào dao Lead in -90,ra dao +90.Chọn chế độ gia công rãnh nếu có.

Kết quả


 
TIẾP PHẦN 2>>>  

 Nguồn: Linkin – Vinamech.com_Tags: tien1 

Categories

Blog Archive

 

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola